< Gå tilbake

Blomesafari

Vinjerock 2024

350,00
NOK
-
1
+

Kom og sjå på plantelivet på fjellet! Bli med ein naturforvaltar på tur. Me ser på ville vekstar og tek for oss kva dei ulike artane kan fortelja oss om miljøet dei lever i og korleis ting heng saman her oppe. Du vil lære deg å kjenna igjen dei ulike artane me finn i felt. Søkjelyset rettast i all hovudsak mot planter, men kanskje det dukkar opp noko anna spennande òg! 

Gradering: Grøn

Antal plassar: 20

Pris: 350,-

Tidspunkt:

  • fredag 16-18

Utstyr:

  • Fjellsko/gode tursko

  • Turklede

  • Notatblokk kan også vere kjekt å ha med

Oppmøte: Over vegen frå turinformasjonen, skilt med "Møteplass"