Personvern hjå Vinjerock
For å organisere festivalen på best mogleg vis lagrar Vinjerock nokre opplysningar om deltakarane våre. Me tek godt vare på dataene, og sletter opplysningar etter kvart arrangement. Festivalsjef  er personvernansvarleg hjå Vinjerock.

Nyheitsbrev
Om du kjøper billett til Vinjerock vil du motta praktisk informasjon om arrangementet, aktivitetar som er knytt til festivalen og tilbod frå våre samarbeidspartnarar. Vinjerock deler ikkje epostadressa di med nokon andre. 

Ynskjer du ikkje å motta nyheitene, kan du melde deg av nederst i nyheitsbrevet. Etter festivalen vil du få spørsmål om du ynskjer å motta informasjon om komande arrangement. Om du ikkje ynskjer dette treng du ikkje gjere noko, og epostadressa di vil bli sletta.

Billett til kurs, aktivitetar, busstransport og meir
Om du har kjøpt billett til eit av våre kurs, aktivitetar, multisporten, overnatting i lavvotell eller ubekymra bussbillett kan du motta mail med praktisk informasjon knytta di bestilling. E-postadressa vert ikkje nytta til andre føremål.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men hugs at alle verksemder er sårbare for datatyveri. Difor bør du ikkje sende sensitivt innhold på e-post. Om me får ein slik henvendelse, behandlar vi e-posten ut frå innhaldet og slettar den straks. Du finn oss på post@vinjerock.no.
 

Vinjerock.no – Cookies
De aller fleste nettsider av i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å betre brukaropplevinga. Ein informasjonskapsel er ei tekstfil som ved besøk på, eller interaksjon med, ei nettside legges i din nettlesar sitt internminne.

Lagring av opplysningar og behandling av desse opplysningane er ikkje tillete med mindre brukaren er informert om, og har samtykka til, kva opplysningar som behandlast, kva føremålet med denne behandlinga er og kven som behandlar opplysningane.

Nedanfor finn du informasjon om vår bruk av informasjonskapslar/cookies. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller nytte tenester på våre nettsider, samtykker du til at det settes informasjonskapslar i din nettlesar - i og med at de fleste nettleserar er innstilt slik at dei automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikkje vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingane i nettlesaren. Me gjer merksame på at dette kan medføre at tenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Me brukar desse informasjonskapslane (cookiene):

Google Analytics
Google Analytics er ei nettanalyseteneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics brukar cookies for å analysere korleis brukerar nyttar nettstaden. Informasjonen som genereres av ein slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, sendes til Google og lagres på serverar i USA.

Me brukar anonymizeIp, ein funksjon som gjer at ein enkeltbrukar ikkje kan identifiserast. IP-adresser maskeres og lagrast ikke. 

Google nyttar denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstaden, samanstille rapportar om aktivitetar på nettstaden for eigaren av nettstaden, samt for å yte andre tenester i samband til aktivitetar på nettstedaden og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepartar om dette krevst iht. lov eller i tilfelle der tredjepartar behandlar informasjonen på vegne av Google. Google vil ikkje koble din IP-adresse med anna informasjon Google har.

Me brukar Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Me får informasjon om kva sider som er mest besøkt, kvar brukerane kjem frå, på kva tidspunkt sidene er mest besøkt osv.

Les mer om hvordan du sletter informasjonskapsler i nettleseren din. (ekstern side)